Teschner — Sturacci
Fedrigoni
Fedrigoni
Fedrigoni
Fedrigoni
Fedrigoni
Fedrigoni

Print experiments for Fedrigoni's paper
2013